Menu
Novinky
29.04.2024  |  Aktuality

Sportovní centrum v SK OAZA vás vítá na nových stránkách.

více »
Anketa

Jaký je váš nejoblíbenější sport?
tenis (58%)
volejbal (14%)
nohejbal (13%)
minigolf (15%)
Celkem hlasovalo: 1535

Tenis Strž - Dvorce

Našich 9 antukových dvorců mohou využívat nejen členové tenisového oddílu a jejich hosté, volná kapacita je pronajímána i nečlenům oddílu. K dispozici klubové zázemí, restaurace a minigolf.


Ceník pronájmů dvorců pro nečleny:

pondělí - pátek

8:00 - 14:00

190,-Kč / 1 hod

14:00 - 20:00


250,-Kč / 1 hod


sobota - neděle

8:00 - 20:00

190,-Kč / 1 hod

   

NELZE PLATIT KARTOU

    

dvorce foto 1

Přehled volné kapacity dvorců,   

bližší info na tel. 775 070 150.
        

HRACÍ ŘÁD SK OAZA TO STRŽ ze dne 31.3.2016

 1. Bezplatné hraní je umožněno pouze řádným členům TO Strž SK Oáza Praha, kteří mají uhrazené stanovené plné příspěvky, jejichž výše je vždy písemně oznámena před začátkem sezóny.
 2. Členové, kteří nemají uhrazené příspěvky, nebo mají zaplacen pouze příspěvek udržovací, pozbývají veškerých členských výhod a za hraní platí dle instrukcí správce.
 3. Základní hrací jednotka je 60 min pro dvouhru a 120 min pro čtyřhru.
 4. Rezervace pro dvouhru na 120min je možná pouze s ukončením hrací doby do 17hod.
 5. Tři hráči na dvorci se berou jako dvouhra.
 6. Předem známé obsazení dvorců z důvodu turnajů a zápasů ZH, RH a VH dodá výbor tenisového oddílu (VTO) před začátkem sezóny.
 7. Rezervaci dvorce si členové zajišťují osobně nebo telefonicky na recepci, a to nejpozději do 19 hod. v den, předcházející požadované rezervaci
 8. Každý řádný člen TO Strž má právo pouze na jednu odpolední rezervaci po 17 hod na jeden kalendářní den (dvouhra nebo čtyřhra) v rozsahu dle par.4. Větší objem hraní je možný pouze po dohodě se správcem /recepcí/, pokud je dvorec neobsazený.
 9. Rezervace je možno provádět maximálně v rámci 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, včetně dne pořízení rezervace. Každý řádný člen TO má nárok na jednu dlouhodobou rezervaci, tj. vyskytovat se pouze jedenkrát v rezervaci kromě dne stávajícího a následujícího, nicméně v rámci 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 10. Při zadávání rezervace je člen povinen sdělit 2 jména pro dvouhru a 3 jména pro čtyřhru, při respektování bodu 5, eventuelně sdělit pouze host pro hraní s hostem.
 11. Dvorce č.1-2 jsou po 16 hod. přednostně vyhrazeny pro rezervace RH, a to až do 19 hod. dne předcházejícího požadované rezervaci. Po tomto termínu mohou být správcem nebo recepcí nabídnuty k využití ostatním zájemcům, naopak hráči RH mají po tomto termínu možnost si zarezervovat kterýkoliv jiný aktuálně volný dvorec. O obsazení ostatních dvorců rozhoduje správec nebo recepce.
 12. Členové TO oddílu si mají právo přivést hosta, ovšem vždy po dohodě se správcem dvorců a pouze v případě, že dvorce nejsou využity členy TO. Výši poplatku za hraní hosta stanoví správce v souladu s ceníkem služeb. V souladu s bodem 16 je možno požadovat rezervaci na hraní člena TO s hostem až po 19hod dne, předcházejícího požadované rezervaci
 13. Po ukončení hry jsou hráči povinni upravit dvorec hrably a zamést síťovačkou celou plochu dvorce. Nově nastupující hráči si připraví dvorec dle pokynů správce (kropení apod.)
 14. V případě nepřízně počasí o způsobilosti dvorců ke hraní rozhoduje správce dvorců. Harmonogram rezervace dvorců se tímto nemění.
 15. Hraní je umožněno pouze hráčům s vhodnou tenisovou obuví a ve sportovním oblečení, včetně horní části těla. V případě, že hráč toto nesplňuje, nebo se na dvorci chová nevhodně, je správce oprávněn takového hráče z dvorců vykázat.
 16. Detailní mechanizmus obsazování dvorců je řízen sportovní recepcí SK Oaza Praha. Pravidla jsou následující:

- přednostní rezervace členů RH na dvorce 1-2 se přijímají nejpozději do 19 hod.v den, předcházející požadované rezervaci. Poté má správce /recepce/ neobsazené hodiny právo přenechat ostatním zájemcům.

- přehled přijatých rezervací na daný den je správce povinen umístit do venkovní vývěsky u klubovny do 16hod.

-hraní probíhá na základě předchozí rezervace nebo po dohodě se správcem či recepcí, je li dvorec volný. Při dohodě se správcem, je správce povinnen sám informovat recepci.

17. Výši poplatků stanovuje sportovní recepce SK Oaza.

18. Respektování Hracího řádu je závazné pro všechny členy TO. Řešení všech běžných sporných situací je v pravomoci správce dvorců. Rozhodnutí správce je každý hráč povinen respektovat. Správce je povinnen upozornit členy na porušení hracího řádu, jestliže k tomu dojde, a informovat o těchto skutečnostech VTO. Pokud je nekázeň většího rozsahu nebo opakovaná, pak její řešení přísluší VTO nebo výjimečně též VSK.

19.  Každý hráč je povinen udržovat čistotu a pořádek na dvorcích, v šatnách i ostatních prostorách areálu SK Oaza.

Ing. Karel Mařík
předseda TO Strž