Menu
Novinky
29.04.2024  |  Aktuality

Sportovní centrum v SK OAZA vás vítá na nových stránkách.

více »
Anketa

Jaký je váš nejoblíbenější sport?
tenis (58%)
volejbal (14%)
nohejbal (13%)
minigolf (15%)
Celkem hlasovalo: 1529

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Pro Sportovní klub OAZA Praha, sídlem Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00 Praha, IČO 005 38 817 je ochrana osobních údajů důležitou součástí poskytování služeb. Proto, pokud vám cokoliv nebude jasné, zeptejte se osobně v kanceláři předsedy nebo na e-mailovou adresu vybor@skoaza.cz.

1)      Pro účel vedení evidence členské základny a tím souvisejícími činnostmi, např. žádost o dotace, vyřizování pojištění, atp. zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností podle §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. tyto osobní údaje:

·         Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let od ukončení vašeho členství.

2)      Pro účel zabezpečení prostor a přilehlého parkoviště zpracováváme jako náš oprávněný zájem ve věci bezpečnosti také

·         Nahrávky kamerového systému

Nahrávky držíme po dobu 10 dní, poté je mažeme. Nahrávky neslouží k identifikaci osob správcem, který k nim nepřistupuje kromě případů, kdy takový záznam poskytne Policii ČR pro účely vyšetřování. Každý přístup k záznamům kamerového systému je dokumentován.

3)      Pro účel vydání členské karty a následnou identifikaci uživatele od vás máme, jako oprávněný zájem,

·         Vaši fotografii

Od doby předání do doby vydání členského průkazu, který slouží k vaší identifikaci v prostorách SK OAZA, abychom zabránili neoprávněnému využívání našich sportovišť a zvýšili bezpečnost ve společných prostorách.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu Sportovního klubu OAZA Praha můžete podat námitku v kanceláři předsedy nebo na e-mailovou adresu vybor@skoaza.cz.

4)      Pro účel obchodních (odběratelských/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

·         Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, IČO/DIČ, podpis, smlouva, objednávka, faktura, dodací list.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od skončení záruky.

5)      Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

·         Dokumenty daňové a účetní evidence.

Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let.

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

·         Pro účel vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnice a s tím souvisejícími činnostmi; identifikace na soutěžích; žádosti o datace na základě §6 zákona 115/2001 Sb. předáváme osobní údaje těmto správcům:

o   Příslušnému sportovnímu Svazu

o   Příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

o   Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov Praha 6 169 00 Praha (dále jen „ČUS“)

o   Příslušným orgánům státní správy a samosprávy

·         Pro účel vedení účetnictví využíváme služby našeho zpracovatele Ing. KAREL ČAPEK IČO 40782948.

·         Pro účel hostingu webových stránek a e-mailové komunikace využíváme služby zpracovatele CS Technologies s.r.o. IČO 27463249.

·         Seznam členů předáváme také našim trenérům a cvičitelům za účelem plněná smlouvy a kontroly přihlášených. Aktuální seznam trenérů a cvičitelů je k dispozici v kanceláři předsedy SK OAZA Praha.

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva v kanceláři předsedy nebo na e-mailové adresu vybor@skoaza.cz. Jedná se o tyto práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás společnost Sportovní klub OAZA Praha drží.

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a Sportovní klub OAZA Praha neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

V případě Vaší nespokojenosti s naší ochranou osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese vybor@skoaza.cz nebo se můžete také obrátit se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 272/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.